Wyniki badań

Od 1993 roku, czyli przez 27 lat trwania Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach zostało zaobrączkowanych 89481 ptaków ze 124 gatunków.
Najliczniej chwytanym i obrączkowanym jest rudzik (m.in. stąd też wizerunek tego gatunku znalazł się w logo stacji) - 21655 osobników, kolejne miejsca zajmują: kapturka - 13720, kos - 7073, modraszka - 6609, pierwiosnek - 5730, bogatka - 5515,  śpiewak - 5132, mysikrólik - 3703, piecuszek - 1680, kwiczoł - 1531, gajówka - 1325, raniuszek - 1228,  muchołówka szara - 1200, pokrzywnica - 1112 osobników.

  
Ilości obrączkowanych osobników najliczniej chwytanych gatunków w poszczególnych latach wraz z linią trendu:


Z ciekawych gatunków, chwytanych w ilości kilku lub tylko w postaci pojedynczych osobników obrączkowane były m.in.: dzięcioł czarny - 9, zniczek - 9, krętogłów - 8, dzięcioł zielony - 8, brodziec śniady - 5, lelek - 5, świstunka żółtawa - 5, pokląskwa - 4, kląskawka - 4, biegus płaskodzioby - 4, turkawka - 4, ostrygojad - 3, dzięcioł białoszyi - 3, jastrząb - 2, biegus rdzawy - 2, sóweczka - 2, podróżniczek - 2, czeczotka - 2, kulczyk - 2, czapla siwa - 1, derkacz - 1,  piaskowiec - 1, płatkonóg szydłodzioby - 1, bekasik - 1, włochatka - 1, dudek - 1, srokosz - 1, muchołówka białoszyja - 1  oraz  modraczek - 1.

Świstunka żółtawa 2005, foto G. Leśniewski
Świstunka żółtawa 2014

Świstunka żółtawa 2016
Świstunka żółtawa 2017
Modraczek 2018

Największą liczbę zaobrączkowanych ptaków w ciągu sezonu zanotowano w roku 2019 kiedy to zaobrączkowano 6121 osobników z 52 gatunków.
Rekordową liczbę obrączkowanych ptaków w ciągu jednego dnia zanotowano 2.10.2010, a liczba ta to 369 osobników.

Szczegółowe wyniki badań w postaci tabel można znaleźć w linkach poniżej:

Sprawozdania z prac Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach:

Sprawozdanie Kaliszany 2006 pdf