piątek, 26 lutego 2016

Kaliszany 2015 - czwarty tydzień

Kolejny tydzień rozpoczął się intensywnie. Bodzio miał swoją imprezkę. Były życzenia i nawet tort ze świeczką. ;-)
Solidna załoga przebywała w Obozie: Bożena, Łukasz, Bogdan, Marta, Sandra, Piotr, Tymoteusz, Mikołaj, Żaneta, Maciej, Dominika, Tymoteusz, Michał, Hanna, Paweł, Sławomir, Robert.
Były obchody, obrączkowanie, spacery, wycieczki, kąpiele, kajakowanie. Odwiedzili nas też przyjaciele ze Stacji Obrączkowania Ptaków Rakutowskie.

W sieciach niewielki wzrost ilości chwytanych ptaków. Dorosła samica dzwońca dostała dodatkowy biały plastik na prawą nogę. Do wacka weszły sieweczki oraz kolejny kszyk.

Bożena z Łukaszem włócząc się po leżącej opodal Obozu wysepce piaszczystej odnaleźli martwą dorosłą rybitwę białoczelną, która na nodze posiadała obrączkę. Okazało się, że ptak był obrączkowany w roku 2008 na wyspie wiślanej w okolicach Tyrzyna na granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Obrączkowaniem w tym tygodniu zajmowali się Maciej i Robert.

Czwarty tydzień: 14-20.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 382
Liczba gatunków w tygodniu: 28
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. rudzik - 82
2. kapturka - 77
3. kos - 65
Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach: 5
obrączkowane w 2012 roku:
bogatka - 1
kapturka - 1
obrączkowane w 2013 roku:
modraszka -1
obrączkowany w 2014 roku:
pokrzywnica -1
śpiewak - 1
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 1329
Liczba gatunków od początku: 48
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. kapturka - 298
2. rudzik - 225
3. kos - 158

Sieweczka rzeczna
Sieweczka obrożna
Polujący rybołów
Jeden inny :-)
Obrączkowanie z widokiem na Wisłę
Najlepszego!
Zachód
"Selfik" w Kaliszanach
Takie i inne rzeczy wyczynia miejscowy, kaliszański artysta
Kaliszany nocą, fot. Ewaryst Glapson ;-)
Wiadomość o rybitwie białoczelnej

wtorek, 16 lutego 2016

Kaliszany 2015 - trzeci tydzień

W Obozie przebywali: Katarzyna, Paweł, Robert, Grzegorz, Marek, Janusz, Tymoteusz.

W sieciach było spokojnie i bez rewelacji. Wpadły m.in.: drugi krogulec, nad wodą - znów kilka zimorodków, sosnówki.
Ustawienie dwu niskich sieci na błotku przy wysepce piaszczystej zaowocowało schwytaniem biegusa zmiennego i kwokacza. "Alpinka" dostała dodatkowo żółty plastik z kodem alfanumerycznym dla zwiększenia możliwości odczytów z odległości. Kwokacze były chwytane w pierwszych latach funkcjonowania Obozu, a na koncie kaliszańskim jest 13 osobników. Ostatni był obrączkowany w 1995 roku.

Z ciekawszych gatunków dały się zaobserwować m.in.: jerzyk, żuraw, siewka złota, bocian czarny, rybołów, bielik, pustułka, kobuz, sokół wędrowny.

Obrączkowaniem zajmował się Robert.

Trzeci tydzień: 7-13.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 247
Liczba gatunków w tygodniu: 26
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. kapturka - 50
2. rudzik - 45
3. kos - 39
Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach: 8
obrączkowany w 2011 roku:
raniuszek -1
obrączkowane w 2012 roku:
modraszka -1
kos - 1
obrączkowane w 2013 roku:
zięba -1
bogatka -1
kos - 1
obrączkowane w 2014 roku:
bogatka -1
kos - 1
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 947
Liczba gatunków od początku: 44
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. kapturka - 221
2. rudzik - 143
3. pierwiosnek - 102

Biegus zmienny z żółtym plastikiem
Kwokacz
Jajosy
Zawisak powojowiec
Ławka - nowy mebel autorstwa Grzegorza i Marka
Zachód

środa, 10 lutego 2016

Kaliszany 2015 - drugi tydzień

Drugi, odrobinę inny tydzień. Zdecydowanie mniej ludzi, skwar w pierwszych dniach (ostatni dzień sierpnia i pierwszy dzień września, to chyba dwa najcieplejsze dni w sezonie) i częstsze wyjścia na obchody. Druga część tygodnia była trochę chłodniejsza i deszczowa.
W Obozie przebywali: Katarzyna, Paweł, Robert, Anna, Krzysztof, Grzegorz, Michalina, Adam, Magdalena, Rafał, Beata, Grzegorz, Mateusz, Piotr. 

Do sieci wpadły m.in.: dzięcioł zielony, spora ilość zimorodków, sójka, świerszczak, muchołówka mała. Do wacka szedł kolejny kszyk.

Z ciekawszych gatunków obserwowanych przed Obozem były: jerzyk, siewka złota, biegus rdzawy, rybitwa wielkodzioba, ślepowron, rybołów, bielik, kobczyk, kobuz, wilga.

Obrączkowaniem zajmował się Robert.

Drugi tydzień: 31.08-6.09Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 272
Liczba gatunków w tygodniu: 32
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. kapturka - 66
2. kos - 32
3. rudzik - 29

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach: 9
obrączkowany w 2011 roku:
raniuszek - 1
obrączkowany w 2012 roku:
pierwiosnek - 1
obrączkowane w 2014 roku:
pokrzywnica -1
zięba -1
modraszka -1
raniuszek - 2
pełzacz leśny -1
kos - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 700
Liczba gatunków od początku: 41
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. kapturka - 171
2. rudzik - 98
3. pierwiosnek - 92


Kszyk
Dzięcioł zielony
Zimorodek
Raniuszek
Cierniówka
Muchołówka mała
Rybitwa wielkodzioba Marchewą zwana
Płytka Wisła i sieć zimorodkowa