piątek, 18 marca 2011

Kaliszany 2010 - podsumowanie

Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach trwał 58 dni (21.08-16.10), z 14-to dniową przerwą na dużą wodę. W trakcie 44 dni schwytano i zaobrączkowano 4296 ptaków z 47 gatunków. 
Najliczniejszym okazała się tym razem modraszka – 949 ptaków (rekordowa liczba), kolejne miejsca: rudzik – 806, bogatka – 706 (rekordowa liczba), pierwiosnek – 376, kapturka – 309, raniuszek – 198 (rekordowa liczba), kos – 191, śpiewak – 113, piecuszek – 90, mysikrólik – 86, pełzacz leśny – 74 (rekordowa liczba), strzyżyk – 51, sosnówka – 45 (rekordowa liczba) ptaków. 
Swoje maksymalne ilości zanotowały też: czarnogłówka – 40, muchołówka mała – 4, sikora uboga – 2. 
Minimalne wartości uzyskały: trzcinniczek – 3, rokitniczka – 2, cierniówka – 2, łozówka – 1.
W tym roku zaobrączkowaliśmy 50-cio tysięcznego ptaka, którym okazała się bogatka obrączkowana 27 września o godzinie 10.00. 
Łącznie przez 18 lat trwania Obozu zaobrączkowano 52902 ptaki ze 119 gatunków.
Szczegółowe informacje poniżej:
 

Kaliszany wg systematyki              Kaliszany wg ilości

Dynamika przelotu (ptaki schwytane i zaobrączkowane bez retrapów).


Obrączkowaniem w edycji 2010 zajął się: Robert Rudolf. 

W Obozie uczestniczyło 165 osób (w nawiasie liczba dni spędzonych w Kaliszanach):
Anna Aftyka (5), Robert Błaszczyk (5), Józefina Bogusz (7), Monika Budzyńska (2), Maciej Filipiuk (10), Krzysztof Gieroń (1), Sonia Gonzalez (5), Piotr Grędziński (5), Marek Hyjek (8), Anita Jabłońska (4), Michał Jabłoński (1), Wojciech Jaszcz (2), Zbigniew Jaszcz (2), Katarzyna Karczewska (7), Monika Kowal (5), Joanna Mazurek (1), Tomasz Mierzwa (5), Anita Nowakowska (34), Sandra Nowakowska (27), Marta Lewandowska (4), Bartłomiej Ociesa (4), Hanna Pamuła (5), Paweł Pamuła ( 10), Olga Poleszczuk (4), Marta Poręba (4), Jacek Rosły (1), Robert Rudolf (44), Jakub Sebastian (8), Barbara Strojny (10), Monika Szczuchniak (1), Piotr Świniarski (1), Rafał Tusiński (8), Janusz Wójciak (3), Zosia Wójciak (3), Katarzyna Wróblewska (1), Robert Wróblewski (1), Arkadiusz Żuchnik (4), Anna Żyła (1), Bogdan Żyła (12) oraz uczniowie klas: IVa, VIa, VIb Szkoły Podstawowej, IIIa, IIIc Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą; I Gimnazjum Zespołu Szkół Nr. 7 w Lublinie; IV, V, VI, Szkoły Podstawowej w Zakrzowie wraz z opiekunami: Dorota Bis, Marzena Gąsior, Marzanna Kapica, Ewa Kozioł, Anna Rosły, Grzegorz Sawiarski, Aneta Wagner, Aneta Wesołowska, Dariusz Żoliński.

Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne podziękowania. Bez Was przecież nie byłoby Obozu.


Specjalne, bardzo serdeczne podziękowania należą się osobom biorącym udział w ewakuacji, rozbijaniu i zwijaniu Obozu, a byli to: Anna Aftyka, Robert Błaszczyk, Monika Budzyńska, Marek Hyjek, Anita Jabłońska, Michał Jabłoński, Katarzyna Karczewska, Adam Nowak, Anita Nowakowska, Sandra Nowakowska, Paweł Pamuła, Michał Raczyński, Robert Rudolf, Grzegorz Sawiarski, Piotr Świniarski, Jerzy Tokarski, Bogdan Żyła.


W tym roku realizowaliśmy projekt „Wisła - ludzie i ptaki. Warsztaty przyrodnicze w terenie w ramach Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Osi Leader PROW na lata 2007-2013.
 
W ramach projektu zostały opracowane i wydrukowane widokówki oraz folder informacyjny na temat Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach, doliny Wisły, chwytanych i obserwowanych gatunków ptaków. Zostały przeprowadzone w ciągu 18 dni 4 godzinne warsztaty przyrodnicze. W zajęciach wzięło udział łącznie 293 uczestników z różnych grup wiekowych. Na potrzeby warsztatów przyrodniczych zakupiono lunetę obserwacyjną i niezbędne do niej oprzyrządowanie, wagi oraz sieci ornitologiczne.

Obóz Ornitologiczny Kaliszany 2010 zorganizowały:
 
Sekcja Przyrodnicza Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt UP w Lublinie,
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS,
Zakład Ochrony Przyrody UMCS,
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie , Stowarzyszenie „Nadwiślański Świt”.


Pomocy finansowej lub materialnej udzieliły instytucje oraz osoby prywatne:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
Prof. dr hab. Anna Tukiendorf – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Prof. dr hab. Przemysław Busse – Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański, 
Bogdan Żyła, Robert Rudolf.

Bardzo serdecznie dziękuję.


Dziękuję wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do tego, że Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach wciąż funkcjonuje.
sobota, 5 lutego 2011

Kaliszany 2010 - ostatni, ósmy tydzień

To już ostatni, ósmy tydzień sezonu 2010. Odetchnęliśmy trochę, bo ptaki już nie tak intensywnie wpadały do sieci. Zaobrączkowaliśmy min.: zimorodka, droździka, czyża, trzy mazurki.
Nadal dominowały sikory, tym razem jednak bogatka chwytała się częściej od modraszki. Mimo to, właśnie dzięki modraszce doczekaliśmy się kolejnej obcej wiadomości powrotnej - jeden ze schwytanych ptaków nosił niemiecką obrączkę. Również modraszka okazała się najliczniej chwytanym ptakiem w tym roku.

Było w miarę pogodnie, czasem coś posiąpiło, codziennie budziły nas przymrozki, a sieci często pokrywał szron.
 
Gościliśmy: klasę IVa i IVb ze Szkoły Podstawowej ZSO w Józefowie nad Wisłą, klasę I Gimnazjum Zespołu Szkół nr.7 w Lublinie, uczniów z klas IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej w Zakrzowie.
 
W tym tygodniu w Obozie przebywali: Anita, Katarzyna, Ola, Rafał, Paweł, Robert.
 
Sieci zwinęliśmy w sobotę i rozpoczęliśmy przygotowania do opuszczenia wyspy. Po południu po część rzeczy obozowych przypłynęli łodzią Jurek i Michał. Drugą część w niedzielę, również łodzią zabrał Grzegorz. Cały sprzęt tradycyjnie wylądował w Józefowie nad Wisłą.
W zwijaniu Obozu uczestniczyli: Anita, Katarzyna, Paweł, Robert.
Dzięki, do zobaczenia już nie za rok. :-)

Ósmy tydzień: 11-16.10
Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 460
Liczba gatunków w tygodniu: 18
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. bogatka - 129
2. modraszka - 87
3. rudzik - 58

Kontrola:

modraszka - 1

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:

obrączkowana w 2008 roku:
bogatka - 1
obrączkowana w 2007 roku:
bogatka - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 4296

Liczba gatunków od początku: 47
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. modraszka - 949
2. rudzik - 806
3. bogatka - 706

Zimorodek
Droździk
Modraszka z obrączką niemiecką
Mazurek
Zielona szkoła
Zachód
Zwijamy się

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Kaliszany 2010 - siódmy tydzień

Rozpogodziło się i słońce towarzyszyło nam przez cały tydzień, dzięki czemu kałuże i błoto wyschły. Zrobiło się jednak trochę chłodniej, zaczęło wiać, a pod koniec tygodnia wystąpiły pierwsze przymrozki.
 
Pojawiły się pierwsze przelatujące stadka jerów, błotniaki zbożowe, a w sobotę (9.10) naliczyliśmy co najmniej 1300 żurawi w kilku kluczach wędrujących wzdłuż Wisły na południe.
 
W sieciach zdecydowanie dominowała "błękitna furia", przez co modraszka z lepszym niż w poprzednim tygodniu wynikiem wyprzedziła już mniej licznego rudzika. Bogatka także nie dawała za wygraną i kilka razy zaskoczyła nas na obchodach. Dużą niespodziankę sprawił raniuszek dostarczając na stół obrączkarski aż 156 osobników. Do sieci wpadł też puszczyk oraz pierwszy gil. Wysokie ilości chwytanych ptaków sprawiły, że był to najlepszy tydzień tego sezonu. Zaobrączkowaliśmy 1362 ptaki.
 
Udało się częściowo odczytać ( wystarczyło do identyfikacji osobnika :-) ) numery obrączek na nogach bielika, który usiadł na piaszczystej łasze na przeciwko Obozu.
 
Gościliśmy w tym tygodniu klasę VIa i VIb ze Szkoły Podstawowej ZSO w Józefowie nad Wisłą.
 
W Obozie przebywali: Anita, Marta, Kuba, Ola, Rafał, Bartek, Marek, Monika, Tomek, Jacek, Krzysztof.
Szczególne podziękowania za herbatę należą się Kubie. ;-)

Siódmy tydzień: 4-10.10
 
 
Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 1362
Liczba gatunków w tygodniu: 23
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. modraszka - 382
2. bogatka - 288
3. rudzik - 169

Odczytany numer obrączki:

bielik - 1

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:

obrączkowana w 2009 roku:
modraszka - 1
obrączkowany w 2003 roku:
pierwiosnek - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 3836

Liczba gatunków od początku: 43
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. modraszka - 862
2. rudzik - 748
3. bogatka - 577 
 
Bielik z obrączkami
Bieliki
Zielona szkoła
 

czwartek, 27 stycznia 2011

Kaliszany 2010 - szósty tydzień

Kolejny szósty tydzień był raczej mokry. Było syfiaście, padało, siąpiło, wiało. Zrobiło się błotniście, a kałuże pod nogami utrudniały życie obozowe. Nie, tak dalej być nie mogło! Zaczęliśmy więc przeprowadzać drobne melioracje i usprawnienia i już po kilku godzinach można było spacerować w Obozie po suchym piasku wśród morza błota. :-) Rozpogodziło się dopiero w weekend.
 
Ptakom najwyraźniej taka pogoda nie przeszkadzała, bo chwytały się w sporych ilościach. To jak do tej pory najlepszy tydzień tego sezonu. Pojawiły się pierwsze sosnówki, wpadły aż trzy muchołówki małe, rokitniczka, trzcinniczek, dzwoniec.
Kilka razy doświadczyliśmy "błękitnej furii", czyli nalotów modraszek, do których dołączały lub nie inne gatunki, równie licznie chwytane, głównie bogatka, rudzik, kapturka, pierwiosnek.
Donośne "hooooop" lub "koooszyyyk" towarzyszyło nam przez cały tydzień.
Historycznych, bo nigdy wcześniej nie spotykanych ilości chwytanych ptaków dostarczyła sobota, kiedy to zaobączkowaliśmy 369 ptaków, w tym aż 179 rudzików.
 
W sobotę również emocji dostarczyła głównie sobie, ale też i reszcie załogi kaliszańskiej - ekipa przeprawiająca się pontonem przez kanał. Mniej więcej w połowie przeprawy, podczas rozmowy na temat niesamowitych właściwości "sznurka od snopowiązałki" ten pękł i było trochę przygody.
 
W tym tygodniu w Obozie przebywali: Anita, Sandra, Bogdan, Basia, Maciej, Kuba, Rafał, Bartek, Monika, Tomek, Robert, Robert, Joanna, Kasia, Marta, Arek.

Szósty tydzień: 27.09-3.10
 
 
Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 1158
Liczba gatunków w tygodniu: 26
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. modraszka - 323
2. rudzik - 294
3. bogatka - 225

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:

obrączkowane w 2009 roku:
kos - 1
kapturka - 1
pierwiosnek - 3
czarnogłówka - 1
bogatka - 1
obrączkowane w 2008 roku:
pierwiosnek - 1
bogatka - 2
obrączkowany w 2007 roku:
dzięciołek - 1
obrączkowane w 2006 roku:
czarnogłówka - 1
bogatka - 1
obrączkowany w 2005 roku:
trznadel - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 2474

Liczba gatunków od początku: 41
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. rudzik - 579
2. modraszka - 480
3. bogatka - 289 
 
Chwile wytchnienia w przerwach pomiędzy opadami deszczu
"Błękitna furia"
Wesołe jest życie ornitologa
 

środa, 19 stycznia 2011

Kaliszany 2010 - część druga, piąty tydzień

17 września, w dniu rocznicy napaści zbrodniarzy ze wschodu na Polskę, powróciliśmy. Łodzią załadowaną po brzegi sprzętami obozowymi przypłynął Robert. Po niełatwym uruchomieniu przeprawy przez kanał na wyspę dostali się: Anita, Sandra, Anna i Bogdan. Było błoto, były komary, było ciężko, ale humory i nastroje dopisywały.
Duża woda nie wyrządziła większych strat. Pokryła za to wszystko cienką warstwą mułu, który trzeba było zeskrobać, min. z blatu stołu, bo został w Obozie na czas powodzi. Plandeki stanowiące dach nad stołem i ogniskiem również pokryły się osadem. Mieliśmy sporo pracy. Namioty rozbijaliśmy już prawie po ciemku układając najpierw kawałki plandek, które miały izolować podłogi od błota. Oczywiście nie obyło się bez ogniska, przy którym raźno popłynęły "gruszkówka" i "cynamonówka". Jedna ze złotych myśli: "Chłop nie jest od podobania, tylko od roboty."
W sobotę dalej zmagaliśmy się z uporządkowaniem obozowiska i ponownym przywróceniem go do funkcjonowania. Rozsunęliśmy też część sieci i rozpoczęło się chwytanie i obrączkowanie ptaków. Po długiej podróży wracaliśmy do domu. ;-)
Przybyły Józefina i Sonia, a w kolejnych dniach Piotr, Hanna, Paweł, Basia, Maciej i Marek. Bogdan w środę zrobił "kociołek", jak zwykle pyszny i jak zwykle w kaliszańskich ilościach.
Pod koniec tygodnia gościmy klasę III Gimnazjum z ZSO w Józefowie nad Wisłą.
Było słonecznie i ciepło, czasem trochę padało, ale noce już jednak zrobiły się chłodniejsze.
Chwytamy sporo ptaków w tym lekko wydłużonym tygodniu. Głównie rudziki, modraszki, pierwiosnki, kapturki. A z ciekawszych i mniej licznych: świerszczaka, muchołówkę małą, sikorę ubogą, kowalika, szczygła. Mamy też już od dawna wyczekiwaną i pierwszą w tym roku obcą wiadomość powrotną, a jest nią pierwiosnek z izraelską obrączką. Cieszymy się bardzo. :-)

Piąty, odrobinę wydłużony tydzień: 18-26.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 977
Liczba gatunków w tygodniu: 31
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. rudzik - 244
2. modraszka - 150
3. pierwiosnek - 139

Kontrola:

pierwiosnek - 1

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:

obrączkowane w 2009 roku:
kapturka - 1
bogatka - 1
obrączkowane w 2008 roku:
kos - 1
pierwiosnek - 1
czarnogłówka - 1
obrączkowana w 2007 roku:
modraszka - 1
obrączkowane w 2006 roku:
kos - 1
kapturka - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 1316

Liczba gatunków od początku: 40
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. rudzik - 285
2. kapturka - 223
3. pierwiosnek - 159Świerszczak
Pierwiosnek z obrączką izraelską
Przygotowania do "kociołka"
Księżycowa jasna noc
Wrześniowy Obóz