czwartek, 3 kwietnia 2014

Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i KSSOP

W dniach 15-16 marca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. 
Sobotni dzień rozpoczęły prezentacje prac terenowych na stacjach: Akcja Bałtycka, Wicie, Kaliszany, Rakutowskie, Bukówka, Siemianówka. Popołudnie upłynęło na prezentacjach merytorycznych, które dotyczyły m.in.: pomiarów ptaków, zapisów pierzenia, pobierania krwi, testów orientacyjnych. Sesja wieczorna odbyła się w Pubie Polufka, gdzie prezentowane były slajdy z wypraw na Spitsbergen, Wyspę Niedźwiedzią, do RPA, Australii.
Niedzielę rozpoczęła dyskusja nad instrukcją pracy stacji/obozu obrączkarskiego.
Popołudnie należało do członków i sympatyków Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. Na spotkaniu w poczet członków KSSOP został przyjęty Zespół Obrączkarski "Odra" - organizator Obozu Bukówka. Kolejnymi punktami spotkania były m.in.:
- podsumowanie działalności KSSOP w 2013 oraz plany na 2014,
- omówienie projektu umowy pomiędzy podmiotami sieci,
- program Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych,
- logo, znaczek, strona internetowa KSSOP,
- informacje o przyszłej publikacji dotyczącej korelacji dat przelotu w Polsce.

Organizatorom Zjazdu należą się bardzo serdeczne podziękowania.

Uczestnicy Zjazdu. Fot. Małgorzata Pietkiewicz