czwartek, 15 kwietnia 2021

Zrzutka na niezbędny do dalszych badań sprzęt

Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach zbiera na łódź i niezbędne do niej wyposażenie, czyli przyczepkę i silnik.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/unbwep

Każda, nawet najmniejsza kwota pozwoli ten niezbędny sprzęt sfinansować. Z góry za każdą pomoc serdecznie dziękuję.

A tu link do strony producenta, gdzie przykładowe zdjęcie pokazuje jak prawdopodobnie będzie wyglądać zakupiona łódź. 

Dziękuję bardzo Dorocie Świetlickiej za zorganizowanie i prowadzenie zrzutki!

Kto uczestniczył choć raz w rozbijaniu lub składaniu Obozu, ten wie jak bardzo potrzebna jest wtedy łódź i to nie byle jaka łódź. Taka łódź musi przyjąć na pokład naprawdę solidną masę rzeczy i sprzętów niezbędnych do funkcjonowania i prowadzenia badań na wyspie wiślanej. Taka łódź okazuje się też być bardzo przydatna w trakcie prac badawczych. Można sprawnie i szybko pokonywać spore już niestety odległości do położonych w nurcie łach i wysepek, gdzie stawiane są sieci i wacki. Ostatni sezon pokazał, że te miejsca w nurcie (błotko, trzciny, niskie zarośla wierzbowe) mają spory potencjał i łapią się tam ciekawe, rzadko lub wcale niespotykane na wyspie gatunki ptaków. Łódź taka mogłaby też służyć do bezpiecznej przeprawy przez kanał, który w ostatnich latach znacznie się pogłębił i poszerzył. A płyną przez ten kanał małym, dzielnym pontonem coraz większe ilości ludzi, sprzętu, wody, artykułów spożywczych, pierwszej i drugiej pomocy, czy ostatnio środków dezynfekujących!

Wysepka po drugiej stronie Wisły

Widok na Wisłę, wyspę i kamieniołom z mazowieckiego brzegu


Kaliszany 2020 - siódmy tydzień

Gdy ma się już tak dużo, bo aż 124 gatunki ptaków schwytane i zaobrączkowane, to przecież niezwykle trudno o kolejne. Liczymy, co prawda, po cichu na kilka nowych, bo czemu nie (sieci stoją, a ptaki mają skrzydła), ale jest o to już niezmiernie ciężko. Niemniej, takie dni się zdarzają, zwłaszcza gdy staną sieci w odpowiednich, ciekawych miejscach. I tak, nowy 125-ty gatunek, wpadł w niską sieć ustawioną na błotku, na wysepce po drugiej stronie Wisły. Siewnica, bo o niej mowa, to siewkowiec wielkości czajki, który regularnie, choć nielicznie i często pojedynczo wędruje doliną Wisły i jest corocznie stwierdzany podczas prac Obozu. Charakterystyczny jest jej głos (dwusylabowe "pi-(juu)-ii") oraz czarna plama "pod pachami" (czarne podbarkówki). Ucieszyliśmy się bardzo! :-)

Rudzik zdecydowanie przyspieszył i prawie dogonił kapturkę. Wpadła druga sieweczka obrożna, kolejny zimorodek, pierwsza dymówka, muchołówka mała.

W pracach uczestniczyli: Żaneta, Maciej, Magdalena, Natalia, Mateusz, Karolina, Jolanta, Jakub, Roksana, Jarosław, Artur, Jakub, Piotr, Rafał, Małgorzata, Bożena, Łukasz, Izabela, Magdalena, Jan, Katarzyna, Robert. I się dezynfekowali!

Obrączki zaciskali: Maciej i Robert.

Siódmy tydzień: 21-27.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu:            644
Liczba gatunków w tygodniu:            27
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:           
1. rudzik - 298           
2. kos - 93           
3. kapturka - 92           
           
Własne wiadomości powrotne:            8
obrączkowane w 2018 roku:           
modraszka - 1           
kos - 2           
obrączkowane w 2019 roku:           
raniuszek - 1           
śpiewak - 2           
kos - 2           
           
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku:            2851
Liczba gatunków od początku:            57
Najliczniejsze gatunki od początku:           
1. kapturka - 699           
2. rudzik - 684           
3. kos - 321           

Siewnica. Foto Ż. Lachowska-Filipiuk

Sieweczka obrożna.
Foto Ż. Lachowska-Filipiuk

Zimorodek.
Foto Ż. Lachowska-Filipiuk

Muchołówka mała.
Foto Ż. Lachowska-Filipiuk

Praca wrrr...
Foto Ż. Lachowska-Filipiuk