piątek, 15 lutego 2019

Kaliszany 2018 - piąty tydzień

W pracach Obozu uczestniczyli: Robert, Beata, Wojtek, Dorota, Julia, Anna, Katarzyna, Maja, Karolina, Piotr, Artur, Jakub, Anna, Filip, Marcin, Barbara, Piotr, Katarzyna, Robert.

Do sieci wpadły dwa dzięcioły czarne, a łączna liczba zaobrączkowanych przez 26 lat osobników tego gatunku to 9. Zaobrączkowany został pierwszy w tym roku dzwoniec, pierwsze sosnówki, kolejny zimorodek, sporo zięb. Kapturka nadal w dużych ilościach, choć zgodnie z wieloletnią dynamika będzie jej się chwytać już mniej w kolejnych dniach. Rudzik za to będzie zwiększał liczebność. Podobnie kos, czy bogatka i modraszka.

Obrączki zaciskał Robert.

Piąty tydzień: 10-16.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu:            650
Liczba gatunków w tygodniu:            24
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:          
1. rudzik - 192          
2. kapturka - 182          
3. kos - 66          
          
Własne wiadomości powrotne:            6
obrączkowane w 2016 roku:          
pełzacz leśny - 1          
pokrzywnica - 1          
obrączkowane w 2017 roku:          
bogatka - 2          
rudzik - 1          
kos - 1          
          
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku:            3073
Liczba gatunków od początku:            50
Najliczniejsze gatunki od początku:          
1. kapturka - 1081          
2. rudzik - 620          
3. kos - 307

Piaskowiec na piasku
Kobuz na topoli
Nocek w ...
Zachód