poniedziałek, 5 listopada 2007

Kaliszany 2007 - 15-21.10 ostatni, dziewiąty tydzień

Obrączkuje Robert. Załogę stanowi Katarzyna. To jest ostatni tydzień tego sezonu. W poniedziałek rano budzi nas kilkustopniowy przymrozek. W środku tygodnia przyjeżdża Piotr, a pod koniec Gerard. W weekend zwijamy się do domu. W pakowaniu i przenoszeniu gratów na ląd uczestniczą: Katarzyna, Arek, Gerard, Sławek i Robert. 21.10 (niedziela) wieczorem jest już po wszystkim.
Kaliszany 2007 przechodzą do historii.  
Ten tydzień należy do mysikrólika oraz rudzika, ruszył się też strzyżyk. Obrączkujemy trzeciego puszczyka i dwie uszatki. Pojawia się pierwsza i jedyna sosnówka.  
W sobotę po południu zdejmujemy większość sieci, do niedzieli zostają tylko "drapolówki". W jedną z nich w niedzielę rano chwyta się słonka - ostatni zaobrączkowany ptak tego roku.

W sumie w ciągu 72 dni z 10-cio dniową przerwą na dużą wodę zaobrączkowaliśmy 3444 ptaki z 67 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem okazał się rudzik - 1060 ptaków, drugie miejsce zajęła kapturka - 498, trzecie kos - 286, nowy rekord ilości dla tego gatunku.

W pracach Obozu uczestniczyło 101 osób. Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie dziekuję. Szczególne podziękowania składam tym, którzy brali udział w rozbijaniu i składaniu tegorocznego Obozu oraz mieszkańcom Kolonii Kaliszany za pomoc przy organizacji Obozu.

Dziewiąty tydzień: 15-21.10
 
 
Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 257
Liczba gatunków w tygodniu: 22
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. mysikrólik - 72
2. rudzik - 60
3. bogatka - 28

Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:

obrączkowane w 2006 roku:
bogatka - 1
kos - 1
obrączkowany w 2005 roku:
bogatka -1
obrączkowany w 2004 roku:
kos - 1

Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 3444

Liczba gatunków od początku: 67
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. rudzik - 1060
2. kapturka - 498
3. kos - 286

Sosnówka
Słonka
Szron na sieciach - "drapolówki"
Trzmielina
To, co zostaje na wyspie do następnego roku