piątek, 18 marca 2011

Kaliszany 2010 - podsumowanie

Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach trwał 58 dni (21.08-16.10), z 14-to dniową przerwą na dużą wodę. W trakcie 44 dni schwytano i zaobrączkowano 4296 ptaków z 47 gatunków. 
Najliczniejszym okazała się tym razem modraszka – 949 ptaków (rekordowa liczba), kolejne miejsca: rudzik – 806, bogatka – 706 (rekordowa liczba), pierwiosnek – 376, kapturka – 309, raniuszek – 198 (rekordowa liczba), kos – 191, śpiewak – 113, piecuszek – 90, mysikrólik – 86, pełzacz leśny – 74 (rekordowa liczba), strzyżyk – 51, sosnówka – 45 (rekordowa liczba) ptaków. 
Swoje maksymalne ilości zanotowały też: czarnogłówka – 40, muchołówka mała – 4, sikora uboga – 2. 
Minimalne wartości uzyskały: trzcinniczek – 3, rokitniczka – 2, cierniówka – 2, łozówka – 1.
W tym roku zaobrączkowaliśmy 50-cio tysięcznego ptaka, którym okazała się bogatka obrączkowana 27 września o godzinie 10.00. 
Łącznie przez 18 lat trwania Obozu zaobrączkowano 52902 ptaki ze 119 gatunków.
Szczegółowe informacje poniżej:
 

Kaliszany wg systematyki              Kaliszany wg ilości

Dynamika przelotu (ptaki schwytane i zaobrączkowane bez retrapów).


Obrączkowaniem w edycji 2010 zajął się: Robert Rudolf. 

W Obozie uczestniczyło 165 osób (w nawiasie liczba dni spędzonych w Kaliszanach):
Anna Aftyka (5), Robert Błaszczyk (5), Józefina Bogusz (7), Monika Budzyńska (2), Maciej Filipiuk (10), Krzysztof Gieroń (1), Sonia Gonzalez (5), Piotr Grędziński (5), Marek Hyjek (8), Anita Jabłońska (4), Michał Jabłoński (1), Wojciech Jaszcz (2), Zbigniew Jaszcz (2), Katarzyna Karczewska (7), Monika Kowal (5), Joanna Mazurek (1), Tomasz Mierzwa (5), Anita Nowakowska (34), Sandra Nowakowska (27), Marta Lewandowska (4), Bartłomiej Ociesa (4), Hanna Pamuła (5), Paweł Pamuła ( 10), Olga Poleszczuk (4), Marta Poręba (4), Jacek Rosły (1), Robert Rudolf (44), Jakub Sebastian (8), Barbara Strojny (10), Monika Szczuchniak (1), Piotr Świniarski (1), Rafał Tusiński (8), Janusz Wójciak (3), Zosia Wójciak (3), Katarzyna Wróblewska (1), Robert Wróblewski (1), Arkadiusz Żuchnik (4), Anna Żyła (1), Bogdan Żyła (12) oraz uczniowie klas: IVa, VIa, VIb Szkoły Podstawowej, IIIa, IIIc Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą; I Gimnazjum Zespołu Szkół Nr. 7 w Lublinie; IV, V, VI, Szkoły Podstawowej w Zakrzowie wraz z opiekunami: Dorota Bis, Marzena Gąsior, Marzanna Kapica, Ewa Kozioł, Anna Rosły, Grzegorz Sawiarski, Aneta Wagner, Aneta Wesołowska, Dariusz Żoliński.

Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne podziękowania. Bez Was przecież nie byłoby Obozu.


Specjalne, bardzo serdeczne podziękowania należą się osobom biorącym udział w ewakuacji, rozbijaniu i zwijaniu Obozu, a byli to: Anna Aftyka, Robert Błaszczyk, Monika Budzyńska, Marek Hyjek, Anita Jabłońska, Michał Jabłoński, Katarzyna Karczewska, Adam Nowak, Anita Nowakowska, Sandra Nowakowska, Paweł Pamuła, Michał Raczyński, Robert Rudolf, Grzegorz Sawiarski, Piotr Świniarski, Jerzy Tokarski, Bogdan Żyła.


W tym roku realizowaliśmy projekt „Wisła - ludzie i ptaki. Warsztaty przyrodnicze w terenie w ramach Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Osi Leader PROW na lata 2007-2013.
 
W ramach projektu zostały opracowane i wydrukowane widokówki oraz folder informacyjny na temat Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach, doliny Wisły, chwytanych i obserwowanych gatunków ptaków. Zostały przeprowadzone w ciągu 18 dni 4 godzinne warsztaty przyrodnicze. W zajęciach wzięło udział łącznie 293 uczestników z różnych grup wiekowych. Na potrzeby warsztatów przyrodniczych zakupiono lunetę obserwacyjną i niezbędne do niej oprzyrządowanie, wagi oraz sieci ornitologiczne.

Obóz Ornitologiczny Kaliszany 2010 zorganizowały:
 
Sekcja Przyrodnicza Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt UP w Lublinie,
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS,
Zakład Ochrony Przyrody UMCS,
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie , Stowarzyszenie „Nadwiślański Świt”.


Pomocy finansowej lub materialnej udzieliły instytucje oraz osoby prywatne:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
Prof. dr hab. Anna Tukiendorf – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Prof. dr hab. Przemysław Busse – Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański, 
Bogdan Żyła, Robert Rudolf.

Bardzo serdecznie dziękuję.


Dziękuję wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do tego, że Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach wciąż funkcjonuje.