wtorek, 19 marca 2013

Zacieśnianie współpracy

W dniach 23-24 lutego na zaproszenie Akcji Bałtyckiej gościli na wybrzeżu Bałtyku organizatorzy dwu innych programów obrączkowania ptaków – Akcji Siemianówka oraz Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach. 
Akcję Bałtycką reprezentowali: Jarosław Nowakowski, Justyna Szulc, Akcję Siemianówka: Tomasz Tumiel, Rafał Siuchno, Roman Sołowianiuk, Obóz w Kaliszanach - Robert Rudolf.
Celem roboczego spotkania było zacieśnienie współpracy między organizatorami i punktami badawczymi. 

W trakcie burzliwych dyskusji postanowiono:
1. ujednolicić metodykę prac i sposób zapisu danych w oparciu o standardy Akcji Bałtyckiej,
2. stworzyć wspólną bazę danych opartą na standardach Akcji Bałtyckiej,
3. na wszystkich stacjach zbierać dodatkowe materiały naukowe potrzebne którejkolwiek ze stron,
4. podjąć pracę nad wspólną publikacją,
5. rozpocząć wspólny program Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wróblowych (WMPW) migrujących i gniazdujących w Polsce,
6. wystąpić o włączenie tego programu do Państwowego Monitoringu Środowiska,
7. i w ogóle.
 
Spotkanie zakończył wyjazd do Helu w celu obserwacji ptaków zimujących na Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej. Efektem wyprawy była m.in. obserwacja mewy bladej odpoczywającej na dachu zabudowań portowych w Helu.
 
Uczestnicy spotkania nad Zatoką Gdańską w okolicy Kuźnicy
Mewa blada w porcie w Helu
Hel - dalej już tylko morze
PS a już za kilka dni reprezentacja "ekipy kaliszańskiej" wybiera się dziczyć na stację terenową Akcji Bałtyckiej - Bukowo-Kopań aby badać i dalej zacieśniać. Oj, będzie się działo! :-)

"...Wypływamy już na rejs do Kalifornii
Gdy wrócimy - opowiemy wam..."
                                                                Pożegnanie Liverpoolu
 

czwartek, 7 marca 2013

Kaliszany 2012 - podsumowanie

20-ty, jubileuszowy Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach trwał od 24 sierpnia do 14 października. W trakcie 52 dni schwytano i zaobrączkowano 3055 ptaków z 61 gatunków.
Najliczniejszym okazał się rudzik – 988 ptaków, kolejne miejsca: kos – 396, kapturka – 366, bogatka – 271, śpiewak – 202, modraszka – 197, mysikrólik – 118, pierwiosnek – 85, muchołówka szara – 48, czarnogłówka –46 (rekordowa ilość).

Maksymalne wartości uzyskały: sikora uboga – 5, oknówka – 2.
W tym roku zaobrączkowaliśmy 58-mio tysięcznego ptaka, którym okazała się bogatka obrączkowana 3 października o godzinie 13.00.
Do listy kaliszańskiej nie dołączył żaden nowy gatunek.
Łącznie przez 20 lat trwania Obozu zaobrączkowano 58863 ptaki ze 120 gatunków.

Szczegółowe informacje poniżej:Został odczytany numer obrączki założonej na mewę romańską. Ptak był obrączkowany w roku 2004 w kolonii mew na wyspie kolo Zastowa Karczmiskiego.
Więcej informacji o wiadomościach w zakładce Wiadomości powrotne 
Mapa z wiadomościami powrotnymi

Ciekawsze gatunki, które obserwowano w trakcie trwania Obozu: nur czarnoszyi, ślepowron, gadożer, rybołów, drzemlik, sokół wędrowny, ostrygojad, siewka złota, siewnica, piaskowiec, orlica, żołna, czeczotka.

Dynamiki przelotu (ptaki schwytane i zaobrączkowane bez retrapów):
Obrączkowaniem w edycji 2012 zajęli się: Anna Aftyka, Maciej Filipiuk, Robert Rudolf, Arkadiusz Żuchnik.
 
W Obozie uczestniczyło 45 osób (w nawiasie liczba dni spędzonych w Kaliszanach):
Anna Aftyka (6) Józefina Bogusz (6), Sławomir Bogusz (2), Maciej Filipiuk (19), Jacek Furgał (5), Krzysztof Gieroń (1), Sonia Gonzalez (5), Barbara Grzebulska (7), Renata Grzegorzewska (4), Małgosia Hyjek (3), Marek Hyjek (20), Konrad Jamroz (9), Wojciech Jaszcz (3), Zbigniew Jaszcz (3), Katarzyna Karczewska (6), Anna Kruczyńska (2), Kalina Łapińska (2), Aneta Mirosław (2), Andrzej Niewęgłowski (1), Katarzyna Niewęgłowska (1), Sandra Nowakowska (3), Bartłomiej Ociesa (9), Paweł Pamuła (8), Zdzisław Pawelec (1), Jacek Rosły (1), Robert Rudolf (51), Andrzej Rusin (2), Krzysztof Skrok (3), Radosław Sornat (7), Łukasz Stępień (10) Barbara Strojny (22), Piotr Strojny (1), Zuzia Strojny (1), Monika Szczuchnik (1), Olga Tusińska (9), Rafał Tusiński (9), Łukasz Wardecki (6), Janusz Wójciak (3), Zosia Wójciak (3), Iga Żebrowska (2), Leszek Żebrowski (2), Tomasz Żebrowski (2), Arkadiusz Żuchnik (4), Marta Żuchnik (4), Bogdan Żyła (16) oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr. 7 w Lublinie wraz z opiekunami: Grzegorzem Sawiarskim, Dariuszem Żolińskim i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakrzowie wraz z opiekunem: Anną Rosły.
  
Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne podziękowania. Bez Was przecież nie byłoby Obozu.

Specjalne, bardzo serdeczne podziękowania należą się osobom biorącym udział w rozbijaniu i zwijaniu Obozu, a byli to: Maciej Filipiuk, Marek Hyjek, Katarzyna Karczewska, Kacper Niezabitowski, Ignacy Rudolf, Robert Rudolf, Barbara Strojny, Andrzej Sykucki, Łukasz Wardecki.

Obóz Ornitologiczny Kaliszany 2012 zorganizowały:
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Sekcja Przyrodnicza Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt UP w Lublinie
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie
Stowarzyszenie „Nadwiślański Świt”

Pomocy finansowej lub materialnej udzieliły instytucje oraz osoby prywatne:
Bogdan Żyła,
Paweł Pamuła,
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański,
Uczestnicy Obozu,
Robert Rudolf.

Dozgonna wdzięczność oraz wręcz niewyobrażalne podziękowania należą się anonimowemu ;-) darczyńcy, który ufundował kajak dla Obozu w Kaliszanach.  

Kajak

Dziękuję wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do tego, że Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach wciąż funkcjonuje.


Uszatka