czwartek, 7 grudnia 2017

Kaliszany 2017 - trzeci tydzień

Zaczęło się dość spokojnie. Ludzi jak na lekarstwo. Ale w miarę przybywania dni w tygodniu przybywali też kolejni uczestnicy, by znów skumulować się weekendową porą. To był ciepły, pogodny i przyjemny tydzień.

W pracach uczestniczyli: Karol, Beata, Wojciech, Wojciech, Anna, Grzegorz, Krzysztof, Sylwester, Celina, Olga, Rafał, Łucja, Franciszek, Maciej, Barbara, Zuzanna, Piotr, Tymoteusz.

Z ciekawszych obserwacji około obozowych udało się wypatrzeć kobuzy, bieliki, rybołowa, trzmielojada, bociana czarnego, siewnicę, mewę małą, rybitwy rzeczne i białoczelne, żurawie.

Bardzo ciekawe, choć nie do końca szczęśliwe było pierwsze stwierdzenie dla wyspy największego europejskiego motyla - zmierzchnicy trupiej główki. 

W sieciach pojawił się rudzik w większej ilości, podobnie muchołówka żałobna, która już wykręciła nową historyczną ilość, zimorodek (pomimo braku sieci nad wodą), rzadko obrączkowany trzciniak, pierwsza sosnówka. Prawdziwa petardę przyniósł piątkowy poranek, bo w drozdówkę na łące schwytała się młoda sóweczka. Jest to nowy, 122 gatunek zaobrączkowany w Kaliszanach! Ta najmniejsza sowa Europy zamieszkuje przeważnie stare lasy z obecnością suchych drzew. Gniazduje w dziuplach. Potrafi upolować ofiary większe od siebie, jak choćby śpiewaka, kosa, czy dzięcioła dużego. Jest objęta ochroną gatunkową ścisłą.

Obrączki zaciskali: Rafał, Robert

Trzeci tydzień: 28.08-3.09


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu:            360
Liczba gatunków w tygodniu:            33
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:           
1. rudzik - 78           
2. kapturka - 74           
3. muchołówka żałobna - 36           
           
Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach:            6
obrączkowana w 2012 roku:           
kapturka - 1           
obrączkowane w 2014 roku:           
raniuszek - 1           
obrączkowane w 2016 roku:           
raniuszek - 1           
rudzik - 1           
zięba - 2           
           
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku:            973
Liczba gatunków od początku:            50
Najliczniejsze gatunki od początku:           
1. kapturka - 218           
2. rudzik - 164           
3. śpiewak - 69

Sóweczka - nasza najmniejsza sowa
Sówcia mała, ale szpony konkretne :-)
Trzciniak
Szczygieł
Zmierzchnica trupia główka
Czosnek kątowaty - rzadka bylina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski
Mikołajek polny


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz