Wyniki badań

Od 1993 roku, czyli przez 26 lat trwania Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach zostało zaobrączkowanych 83361 ptaków ze 124 gatunków.
Najliczniej chwytanym i obrączkowanym jest rudzik (m.in. stąd też wizerunek tego gatunku znalazł się w logo stacji) - 20292 osobniki, kolejne miejsca zajmują: kapturka - 12580, modraszka - 6348, kos - 6227, pierwiosnek - 5590, bogatka - 5250,  śpiewak - 4583, mysikrólik - 3060, piecuszek - 1650, kwiczoł - 1466, gajówka - 1262, raniuszek - 1168,  muchołówka szara - 1111, pokrzywnica - 1078 osobników.

  
Ilości obrączkowanych osobników najliczniej chwytanych gatunków w poszczególnych latach wraz z linią trendu:Z ciekawych gatunków, chwytanych w ilości kilku lub tylko w postaci pojedynczych osobników obrączkowane były m.in.: dzięcioł czarny - 9, krętogłów - 8, dzięcioł zielony - 7, brodziec śniady - 5, świstunka żółtawa - 5, pokląskwa - 4, kląskawka - 4, biegus płaskodzioby - 4, turkawka - 4, lelek - 4, zniczek - 3, jastrząb - 2, biegus rdzawy - 2,  dzięcioł białoszyi - 2, podróżniczek - 2, czeczotka - 2, kulczyk - 2, czapla siwa - 1, derkacz - 1, ostrygojad - 1, piaskowiec - 1, płatkonóg szydłodzioby - 1, bekasik - 1, włochatka - 1, sóweczka - 1, dudek - 1, srokosz - 1, muchołówka białoszyja - 1  oraz  modraczek - 1.

Świstunka żółtawa 2005, foto G. Leśniewski
Świstunka żółtawa 2014

Świstunka żółtawa 2016
Świstunka żółtawa 2017
Modraczek 2018

Największą liczbę zaobrączkowanych ptaków w ciągu sezonu zanotowano w roku 2018 kiedy to zaobrączkowano 5567 osobników z 59 gatunków.
Rekordową liczbę obrączkowanych ptaków w ciągu jednego dnia zanotowano 2.10.2010, a liczba ta to 369 osobników.

Szczegółowe wyniki badań w postaci tabel można znaleźć w linkach poniżej:

Obrączkarze 1993 - 2018

Sprawozdania z prac Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach:

Sprawozdanie Kaliszany 2006 pdf