Kontakt i zgłoszenie

Rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem zgłoszeń zamieszczanych na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Obozu.

Osoby chcące wziąć udział w Obozie wypełniają stosowne zgłoszenie i przesyłają je do Organizatora. Po weryfikacji danych i umieszczeniu chętnych w odpowiednim terminie do przyszłego uczestnika wysyłane jest zaproszenie na Obóz.
Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Obozie.

Na Obozie funkcjonuje system dziennych składek żywieniowych.

Zgłoszenie 2019

Regulamin Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach

Kontakt, szczegóły pobytu:
Robert Rudolf
tel. 663585634
e-mail: robertorudolfo@gmail.com