poniedziałek, 7 marca 2016

Kaliszany 2015 - szósty tydzień

Woda w Wiśle podniosła się o około 50 cm i przemodelowała niskie wysepki i plażę przed Obozem. Wystąpiło kilka chłodnych dni i pierwsze poranne przymrozki. Doszło także do ciekawego zjawiska, a mianowicie całkowitego zaćmienia Księżyca - w środku nocy, no ale cóż, wstać należało lub nie kłaść się wcale! :-)
Urodziła się też nowa świecka tradycja. Na wyspę dotarła pizza i to od razu w 3 rodzajach. ;-) 

Do w większej ilości chwytanych rudzików i kosów dołączyły bogatki i modraszki. Wpadła siódma sikora uboga śrubując nowy rekord dla tego gatunku.

Nad Obozem i wzdłuż doliny Wisły leciały żurawie.

Uczestnicy tego tygodnia to: Józefina, Karolina, Kinga, Artur, Piotr, Renata, Mirosław, Witold, Jakub, Karina, Bartłomiej, Robert.

Obrączkowaniem zajmował się Robert.

Szósty tydzień: 28.09-4.10


Liczba zaobrączkowanych ptaków w tygodniu: 586
Liczba gatunków w tygodniu: 17
Najliczniejsze gatunki w tygodniu:
1. rudzik - 146
2. bogatka - 83
3. kos - 80
Retrapy z poprzednich lat obrączkowane w Kaliszanach: 4
obrączkowane w 2013 roku:
dzięcioł duży -1
modraszka - 1
bogatka - 1
obrączkowany w 2014 roku:
kos - 1
Suma ptaków zaobrączkowanych od początku: 2415
Liczba gatunków od początku: 51
Najliczniejsze gatunki od początku:
1. rudzik - 517
2. kapturka - 381
3. kos - 330

Żurawie
Tęcza kaliszańska
Obóz w październiku
Zaćmienie całkowite
Końcówka zaćmienia
Tuż nad łęgiem
Pizza w Kaliszanach
Zachód

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz